Изабери веронауку: Савремене научне теорије и богословље

гост-вероучитељ: Дејан Корцеба

Човеку је потребна и наука са својим сазнањима, али и Богооткривена истина Цркве. Међутим, погрешно је примењивати искључиво научни, рационалистички метод приликом тумачења Светог Писма и обрнуто, не можемо од науке очекивати да се одрекне свог метода и да прихвати Откровење. Ова проблематика се најбоље уочава у објашњењу настанка света и човека.