Изабери веронауку: Последице првородног греха

Вероучитељ: Драгана Матијевић

Преступањем заповести о подвигу првосаздани људи подлегли су сатаниној обмани и промашили своје првобитно назначење. Иако је човеково назначење било да љуби Бога и близњег свог, човек је одвратио своју љубав од Бога и човека и своју нецелисходну љубав заменио целисходном љубављу страха те је тако постао индивидуалиста и егоиста. Однос човека према Богу не би требало да буде схваћен као индивидуална ствар јер коначно васкрсење претпоставља успостављање заједнице светих.